Tereza Marešová

Bakalářská práce

Umělecký text a čtenářská gramotnost se zaměřením na pohádky

Artistic Text and Reading Literacy focusing on Fairy-tales
Anotace:
Tématem práce je výzkum čtenářské gramotnosti v pátých třídách základních škol v Hradci Králové. První část se zabývá teoretickými poznatky o čtenářské gramotnosti a vymezením odborných pojmů. Hlavní náplní práce je praktický výzkum čtenářské gramotnosti, který byl proveden metodou dotazníkového šetření. Dotazník obsahuje otázky, vztahující se k vybrané ukázce uměleckého textu. Cílem práce je zjistit …více
Abstract:
The theme of the work is a research into the literacy of year four's pupils of primary schools in the Hradec Králové area. First part deals with the theoretical knowledge of literacy, and with defining technical terms. The main concern of the work is a practical research into literacy, done by a survey using a questionnaire. The questionnaire includes questions related to a selected sample of a literary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Marešová, Tereza. Umělecký text a čtenářská gramotnost se zaměřením na pohádky. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická