Jan KŘÍŽ

Bakalářská práce

Ekonomické dopady otevření jezera Most na lokální ekonomiku.

Economic impacts of lake Most opening on the local economy.
Anotace:
Bakalářská práce zjišťuje odhad ekonomického dopadu otevření jezera Most veřejnosti. Práce je rozdělena do šesti kapitol. V první kapitole jsou popsány ekonomické dopady cestovního ruchu. Druhá kapitola je věnována vzniku jezera Most a projektům podporujících jeho revitalizaci. Ve třetí kapitole jsou popsány metody použité při zjišťování ekonomických dopadů a přínosů otevření jezera Most. Ve čtvrté …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the estimation of economic impact coming out of opening Lake Most for public. The work is divided into six chapters. The first chapter describes the economic impacts of tourism. The second chapter deals with creation of Lake Most and projects supporting its revitalization. The third chapter describes the methods used to determine the economic impacts and benefits of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Macháč, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘÍŽ, Jan. Ekonomické dopady otevření jezera Most na lokální ekonomiku.. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická