Lukáš Staněk

Bachelor's thesis

Komparace nástrojů marketingové komunikace firmy XYZ s.r.o. s nástroji využívanými firmou Baťa a.s. do roku 1945

Comparison of the Marketing Communication Tools Used by Company XYZ s.r.o. with Tools Used by Baťa a.s. Company until 1945
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je komparace nástroj? marketingové komunikace vybrané firmy, která se zabývá prodejem a distribucí kancelářských potřeb v České republice. Teoretická část se zabývá teorií marketingu, marketingové komunikace a jejími nástroji. V praktické části je prezentována marketingová komunikace ve firmě Baťa a.s. do roku 1945, marketingová komunikace vybrané firmy a jejich komparace …more
Abstract:
The subject of this Bachelor thesis is comparison of the marketing communication tools used by chosen company, which sells and distributes office supplies in Czech Republic. The thesis is divided info two main parts. The theoretical part deals with the theories of marketing, marketing communication and its tools. In the practical part is presented marketing communication used in Baťa a.s. Company until …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2014
Accessible from:: 16. 5. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Mgr. Gabriela Končitíková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Staněk, Lukáš. Komparace nástrojů marketingové komunikace firmy XYZ s.r.o. s nástroji využívanými firmou Baťa a.s. do roku 1945. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe