Mgr. Milada Dvořáčková, Ph.D.

Disertační práce

Monitorování rezistentních původců nozokomiálních infekcí rodu Staphylococcus a možnosti jejich terapeutického ovlivnění

Monitoring of resistant staphylococci caused nosocomial infections and ways of their therapeutic influence
Anotace:
Vzhledem k tomu, že boj s rezistencí k antibiotikům spolu s hledáním nových antimikrobiálních léčiv je jednou z hlavních priorit medicíny a vědeckého výzkumu, bylo cílem práce otestovat schopnost fágového preparátu Stafal® registrovaného v zemi Evropské unie, účinně působit na široké spektrum stafylokoků rostoucích jak planktonicky, tak i v biofilmu. Sumarizace aktuálních informací se týká nozokomiálních …více
Abstract:
Staphylococcus aureus strains are a feared bacterial agent of nosocomial infections, especially when they are resistant to antibiotics or have significant pathogenicity factors such as the abili-ty to form a resistant biofilm. The search for new therapeutics effective against such strains is one of the main priorities of medicine and scientific research. The aim of the study was to describe the occurrence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
  • Oponent: doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D., RNDr. Petr Petráš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta