Simona Kryspínová

Bakalářská práce

Pacient s Methicillin rezistentním kmenem Staphylococcus aureus

Patient with Methicillin Resistent Staphylococcus aureus
Anotace:
Methicillin rezistentní Staphylococcus aureus (dále jen MRSA) je mutace stafylokoka odolná vůči různým antibiotikům. Patří mezi časté nozokomiální patogeny. Přenos této bakterie je nejčastější prostřednictvím kontaminovaných rukou ošetřovatelského personálu, dále kontaminovanými pomůckami a nástroji. Šíření mezi ostatní pacienty lze zabránit přísnou izolací pacienta, u kterého byla MRSA diagnostikována …více
Abstract:
Methicillin resistant Staphylococcus aureus (hereinafter referred to as MRSA) is Staphylococcus mutation resistant to various antibiotics. It is one of the common nosocomial pathogens. The most common transmission of this bacterium is through contaminated hands of nursing staff, as well as contaminated equipment and instruments. Spreading among other patients can be prevented by strict isolation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Krejbichová, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kryspínová, Simona. Pacient s Methicillin rezistentním kmenem Staphylococcus aureus. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ústav zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN