Sabina WINTEROVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Evakuace obyvatel v případě vzniku mimořádné události spojené s únikem nebezpečné chemické látky na území vybraného města

Evacuation of the population in the event of an emergency associated with leakage of dangerous chemicals in the territory of the selected city
Anotace:
Bakalářská práce s názvem "Evakuace obyvatel v případě vzniku mimořádné události spojené s únikem nebezpečné chemické látky na území vybraného města" je složena z teoretické a empirické části. Teoretická část čtenáře seznámí se základními pojmy, s pojmem evakuace, prostředky individuální i improvizované ochrany či platnou legislativou vztahující se k tématu. Nedílnou součástí teoretické části je stručné …více
Abstract:
The bachelor thesis entitled "Evacuation of the population in the event of emergencies associated with leakage of dangerous chemicals in the territory of the selected city" is composed of theoretical and empirical part. The theoretical part acquaints readers with the basic concepts, with the concept of evacuation, means of individual and improvised protection or applicable legislation related to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Libor Líbal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WINTEROVÁ, Sabina. Evakuace obyvatel v případě vzniku mimořádné události spojené s únikem nebezpečné chemické látky na území vybraného města. Č. Budějovice, 2021. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné do 3. 5. 2024
  • Po tomto datu bude práce dostupná: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta