Bc. Štěpán Horal

Bachelor's thesis

Konkurence v silniční autobusové dopravě

Competition in bus service
Anotácia:
Tato bakalářská práce se věnuje konkurenci v autobusové dopravě na linkách mezi Kladnem a Prahou. Součástí analýzy je také rozbor dostupnosti a kvality autobusové dopravy ve spádových obcích. Jako řešení rozebíraných problémů je navrženo pět nových linek. Tato práce také obsahuje základní teoretický úvod do tržních mechanismů a současnou legislativu upravující podnikání v autobusové dopravě v České …viac
Abstract:
This paper will focus on the competition in bus service along the line between the destinations Kladno and Prague. The work also involves an analysis of access to bus transport and the quality provided in catchment areas. As a solution of issues concerned five new lines were proposed. Another part of the paper gives a basic theoretical introduction into the market mechanisms and the recent legislation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2013
  • Vedúci: Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horal, Štěpán. Konkurence v silniční autobusové dopravě. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / odbor:
Transport Technology and Communications / Transport Management, Marketing and Logistics

Práce na příbuzné téma