Antonín Svojsík

Bakalářská práce

Autobusová doprava v Londýně

Bus Transport in London
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na autobusovou linkovou dopravu v Londýně. V teoretické části jsou vysvětleny nejdůležitější pojmy související s městskou hromadnou dopravou, jsou uvedeny různé typy linek podle jejich funkcí či nejvyužívanější preferenční opatření zvýhodňující vozidla městské hromadné dopravy. V rámci integrovaných dopravních systémů je pozornost věnována zejména tarifním a odbavovacím …více
Abstract:
This Bachelor's thesis examines regular bus services in London. The theoretical section explains the most important terms related mainly to public transportation, lists various types of routes according to their functions and the most frequently used priority systems favouring public transport vehicles. Among integrated transport system particular attention is paid to the tariff system and check-in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Vedoucí: Michal Mervart
  • Oponent: Petr Jirsák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35457

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management