Bc. Štěpán Horal

Bachelor's thesis

Konkurence v silniční autobusové dopravě

Competition in bus service
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje konkurenci v autobusové dopravě na linkách mezi Kladnem a Prahou. Součástí analýzy je také rozbor dostupnosti a kvality autobusové dopravy ve spádových obcích. Jako řešení rozebíraných problémů je navrženo pět nových linek. Tato práce také obsahuje základní teoretický úvod do tržních mechanismů a současnou legislativu upravující podnikání v autobusové dopravě v České …more
Abstract:
This paper will focus on the competition in bus service along the line between the destinations Kladno and Prague. The work also involves an analysis of access to bus transport and the quality provided in catchment areas. As a solution of issues concerned five new lines were proposed. Another part of the paper gives a basic theoretical introduction into the market mechanisms and the recent legislation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 11. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2013
  • Supervisor: Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Horal, Štěpán. Konkurence v silniční autobusové dopravě. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / field:
Transport Technology and Communications / Transport Management, Marketing and Logistics