Zdeněk Lhoták

Bakalářská práce

Rekvalifikace jako forma investice do lidského kapitálu

Rekvalification as a form of investment in human capital
Anotace:
Teoretická část práce se soustředí na lidský kapitál a investice do něj. Porovnává náklady a výnosy plynoucí z investic do lidského kapitálu a zamýšlí se nad návratností těchto investic v průběhu lidského života. Práce se dále zabývá nástroji pro rozhodování o investování do lidského kapitálu a současným trendem celoživotního vzdělávání a rekvalifikacemi jako formou investice do lidského kapitálu. …více
Abstract:
The theoretical part of my baccalaureate work is focused on human capital and investments in it. It compares costs and returnes arising from investment into human capital and thinks of returning of these investments during human life. Next my work deals with instruments used for making a decision about investment into human capital and contemporary trend of continuing education and reskilling as a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2009
  • Vedoucí: Dagmar Brožová
  • Oponent: Petr Hlavík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/15833