Bc. Jana SOUKENÍKOVÁ

Master's thesis

Alternativní způsoby stravování obyvatel ČR

Alternative boarding forms of czech inhabitants
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou alternativních způsobů stravování, které jsou v dnešní době moderní a praktikuje je stále více lidí. Jsou popsány různé druhy alternativních směrů a dále jsou uvedena rizika, která jsou s tímto způsobem stravy spojena. V praktické části je vyhodnocen dotazník pro průzkum stravovacích návyků z hlediska rozdílnosti mezi pohlavími a rozdílnosti mezi konzumenty smíšené …more
Abstract:
The thesis si dealing with the problems of the alternative methods of nutrition, which are modern and applied by more and more people. There are described many different alternative ways and problems connected with the ways of eating.In the practical part the questionnaire survey of the eating habits is evaluated considering the differences between the sexes and the differences among those who eat …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2011
Identifier: 22392

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Helena Družbíková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SOUKENÍKOVÁ, Jana. Alternativní způsoby stravování obyvatel ČR. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe