Bowen Cai

Bachelor's thesis

Evaluation of Financial Performance of Dongfeng Hongtai Company

Evaluation of Financial Performance of Dongfeng Hongtai Company
Abstract:
Financial analysis, which refers to profitability, solvency, liquidity, stability, history and the prospects for growth, trade comparison and other financial indicators and methods, analysis of enterprise, project or investment. The aim of submitted bachelor thesis is provide the financial analysis of Dongfeng Hongtai Company during 2009 to 2013 period. Financial analysis is divided to five chapters …more
Abstract:
Financial analysis, which refers to profitability, solvency, liquidity, stability, history and the prospects for growth, trade comparison and other financial indicators and methods, analysis of enterprise, project or investment. The aim of submitted bachelor thesis is provide the financial analysis of Dongfeng Hongtai Company during 2009 to 2013 period. Financial analysis is divided to five chapters …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: Kateřina Zelinková
  • Reader: Jiří Valecký

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava