Mgr. Milena Marková, DiS.

Master's thesis

Strategické plánování v občanské poradně Jihlava

Strategic Planning in Advice Bureau Jihlava
Abstract:
Moje magisterská diplomová práce se zabývá strategickým plánováním v neziskové organizaci, konkrétně se jedná o Občanskou poradnu Jihlava. Práci dělím na dvě části, část teoretickou a část empirickou. V teoretické části práce se zabývám historií občanského poradenství a Občanské poradny Jihlava, věnuji se cílům, principům, oblastem poradenství, financování. V další části teorie se zabývám teorií strategického …more
Abstract:
My diploma thesis is dealed with strategic planning in non profits organization, namely in the Citizens Advice Bureau Jihlava. My work is divided in two parts – theoretical and empirical. In the theoretical part of the thesis deals with the history of Advice Bureau Jihlava, I pursue the goals, principles, areas of counseling and financing. In the next section I deal with the theory of theories strategic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2014
  • Supervisor: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Reader: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií