Mgr. Milena Marková, DiS.

Master's thesis

Strategické plánování v občanské poradně Jihlava

Strategic Planning in Advice Bureau Jihlava
Anotácia:
Moje magisterská diplomová práce se zabývá strategickým plánováním v neziskové organizaci, konkrétně se jedná o Občanskou poradnu Jihlava. Práci dělím na dvě části, část teoretickou a část empirickou. V teoretické části práce se zabývám historií občanského poradenství a Občanské poradny Jihlava, věnuji se cílům, principům, oblastem poradenství, financování. V další části teorie se zabývám teorií strategického …viac
Abstract:
My diploma thesis is dealed with strategic planning in non profits organization, namely in the Citizens Advice Bureau Jihlava. My work is divided in two parts – theoretical and empirical. In the theoretical part of the thesis deals with the history of Advice Bureau Jihlava, I pursue the goals, principles, areas of counseling and financing. In the next section I deal with the theory of theories strategic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2014
  • Vedúci: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií