Bc. Libor Štůsek

Bakalářská práce

Personalistika a personální politika podniku

Personnel and staffing company policy
Anotace:
Práce se zaměřuje na možnosti využití teambuildingu jako způsobu rozvoje lidského kapitálu. Teoretická část se zabývá pojmy personalistika a personální politika podniku. Dále se stručně věnuje legislativě a řízení lidských zdrojů. Následně stručně popisuje, co je to teambuilding. V závěru kapitoly můžeme naleznout popis analytických nástrojů užitých v praktické části této práce. Praktická část se zabývá …více
Abstract:
This thesis focuses on the possibilities of using teambuilding as a way of development of human capital. The theoretical part deals with personnel and staffing policy of the company. It also concisely deals with legislation and human resources management. Then it briefly describes, what teambuilding is. At the end of the chapter, we can find description of the analytical tools, used in the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jiří Wagner
  • Oponent: Ing. Ivana Bártová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting