Theses 

Personalistika a personální politika podniku – Bc. Libor Štůsek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Libor Štůsek

Bakalářská práce

Personalistika a personální politika podniku

Personnel and staffing company policy

Anotace: Práce se zaměřuje na možnosti využití teambuildingu jako způsobu rozvoje lidského kapitálu. Teoretická část se zabývá pojmy personalistika a personální politika podniku. Dále se stručně věnuje legislativě a řízení lidských zdrojů. Následně stručně popisuje, co je to teambuilding. V závěru kapitoly můžeme naleznout popis analytických nástrojů užitých v praktické části této práce. Praktická část se zabývá popisem a zkoumáním situace v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů ve vybrané firmě. V závěru jsou uvedeny výsledky zjištění a návrhy řešení zjištěných skutečností.

Abstract: This thesis focuses on the possibilities of using teambuilding as a way of development of human capital. The theoretical part deals with personnel and staffing policy of the company. It also concisely deals with legislation and human resources management. Then it briefly describes, what teambuilding is. At the end of the chapter, we can find description of the analytical tools, used in the practical part of thes thesis. Practial part deals with description and exploration of the situation in human resources development in chosen company. In the conclusion, there are results of findings and proposals for solving the findings given.

Klíčová slova: Personalistika, personální politika, legislativa, řízení lidských zdrojů, motivace, vztahy, pracovní skupina, teambuilding Human resources, personnel policy, legislation, human resource management, motivation, relations, working group, teambuilding

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jiří Wagner
  • Oponent: Ing. Ivana Bártová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 19:47, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz