Bc. Josef Kutil

Bachelor's thesis

Retrospektivní zjišťování faktorů volby povolání v pozdní adolescenci a spokojenost se zvoleným kariérním směrem

Retrospective Detection of the Vocation Choice Factors in Late Adolescence and Satisfaction with the Chosen Career Path
Abstract:
Cílem této práce bylo retrospektivně analyzovat faktory, které z pohledu respondentů v mladé dospělosti nejvíce ovlivnily jejich volbu povolání v pozdní adolescenci. V práci jsou představeny dvě základní skupiny faktorů, které mohou mít na volbu povolání vliv – osobnostní faktory a vnější faktory. Zkoumána byla také kariérní rozhodnutost v adolescenci, tedy míra, se kterou jsou si adolescenti svým …more
Abstract:
The aim of this study was to analyze the factors that from the perspective of respondents in young adulthood most influenced their careers in late adolescence. The thesis presents two main groups of factors that may influence the vocational choice - personality factors and external factors. There was also examined career decidedness in adolescence, which means how strong is the adolescent's decision …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2017
  • Supervisor: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.
  • Reader: Mgr. Lucie Lomičová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií