Bc. Lenka PODJUKLOVÁ

Master's thesis

Využití bakteriálních testů pro detekci mutagenity biodegradačních produktů v odpadních vodách

Use of bacterial tests for detection mutagenicity of biodegradation products in wastewaters
Anotácia:
Cílem teoretické části diplomové práce bylo objasnit genotoxické účinky vybraných kontaminantů odpadních vod - syntetických barviv a léčiv, a možnosti jejich detekce. Experimentální část byla zaměřena na hodnocení mutagenity vzorků odpadních vod a syntetického barviva malachitové zeleně s využitím Amesova testu. Vzorky byly testovány pomocí bakteriálních indikátorových kmenů Salmonella typhimurium …viac
Abstract:
The main aim of the theoretical part of master thesis was to clarify genotoxic effects choosen contaminants wastewaters ? synthetic dyes and drugs, and possibilities theirs detection. Experimental part was focused on evaluation of mutagenicity samples of wastewaters and synthetic dye malachite green by using Ames test. Samples were tested by bacterial strains Salmonella typhimurium His- TA98 and TA100 …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zverejniť od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2014
  • Vedúci: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PODJUKLOVÁ, Lenka. Využití bakteriálních testů pro detekci mutagenity biodegradačních produktů v odpadních vodách. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta