Mgr. Leona Kroupová

Bachelor's thesis

Genderové stereotypy v reklamě a jejich regulace dle českého práva

Gender stereotyping in advertising and their regulation under Czech law
Abstract:
Výzkumná práce se zabývá mediální reprezentací genderových stereotypů v reklamních sděleních a rozhodovací činností Arbitrážní komise RPR při (samo)regulaci genderových motivů v reklamách přítomných. V teoretické části se věnujeme vymezení sociálního konstruktivismu, jakožto stěžejního teoretického přístupu naší práce. Rozebíráme teorii mediální konstrukce reality, teorii mediální reprezentace reality …more
Abstract:
The research work is focused on media representations of gender stereotypes in advertising and decision-making of the Arbitration Committee for self-regulation of gender themes in advertisements. The theoretical part is devoted to the definition of social constructivism, as a core theoretical approach our work. We discuss the theory of media construction of reality, the theory of representation of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2013
  • Supervisor: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií