Bc. Nela Armutidisová

Bakalářská práce

Mediální reprezentace mužů a maskulinit v časopise Žena a život

Medial representation of men and masculinities in the magazine Žena a život
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje mediální reprezentaci mužů a maskulinit v časopise Žena a život. První, teoretická část se zabývá otázkou genderu, konstrukcí mužské identity a hierarchií maskulinit a tím, jak tyto představy reprodukují média a jak se podílí na konstruování reality. Média jsou zde vnímaná jako genderovaná instituce. Druhá část práce má formu empirického výzkumu vybraných mediálních …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the medial representation of men and masculunities in the magazine Žena a život. The first, theoretical part of this work is dealing with gender questions, the construction of male identity and the hierarchy of masculinities, and how these ideas are reproduced by the media and how do they contribute to create the reality. The media is sensed here as a gendered institution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Nováková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií