Michal Krykorka

Bakalářská práce

Příprava pětičlenných heteroaromatických elektron akceptorů s kyan skupinami

Synthesis of five-membered heteroaromatic electron acceptors bearing cyano groups
Anotace:
Byla provedena literární rešerše syntéz a využití pětičlenných heteroaromátů nesoucích tři kyan skupiny jako elektron akceptorů. V teoretické části bylo pojednáno o konjugovaných systémech v push-pull uspořádání a možnostech zavedení elektron donorních skupin na TCF, TCP a TCT pomocí Knoevenagelovy reakce. V teoretické části bylo rovněž pojednáno o aplikacích látek obsahujících TCF, TCP a TCT. V experimentální …více
Abstract:
A literature search of syntheses and the applications of five.membered heteroaromates carrying the three cyano groups as electron acceptors was performed. In the theoretical part, the -conjugated systems in the push-pull arrangement were discussed as well as introducing of electron donors in TCF, TCP and TCT by Knoevenagel reaction. In the experimental part, five substances were synthesized, namely …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Tydlitát, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krykorka, Michal. Příprava pětičlenných heteroaromatických elektron akceptorů s kyan skupinami. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická