Ing. David Miklík

Diplomová práce

Pyridin jako akceptorní jednotka v push-pull derivátech

Pyridine as an acceptor unit in push-pull derivatives
Anotace:
Byla provedena literární rešerše zaměřená na využití a přípravu push-pull chromoforů s pyridinem (pyridiniem) jako akceptorní jednotkou. Byla nalezena řada způsobů aplikace zmiňovaných sloučenin v oblasti materiálové chemie využívajících nejen jejich lineárních, ale i nelineárních optických vlastností. Nalezené přípravy těchto derivátů spočívají především v aplikaci moderních cross-couplingových reakcí …více
Abstract:
ANNOTATION A literary search work focusing on the application and synthesis of push-pull chromophores with pyridine (pyridinium) acceptor has been carried out. Several applications utilizing their linear and nonlinear optical properties have been found in material chemistry. The synthetic methods leading to such compounds mostly involve modern cross-coupling reactions (Sonogashira, Suzuki-Miyaura, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Miklík, David. Pyridin jako akceptorní jednotka v push-pull derivátech. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická