Aleš NOVÁK

Diplomová práce

Analýza a možnosti rozvoje těžebního průmyslu v Ústeckém kraji se zaměřením na hnědé uhlí

Analysis and development options of extractive industry in Ústecký kraj specialized on brown coal
Anotace:
Cílem práce je zanalyzování těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji. Zkoumat produkci hnědého uhlí v posledních letech a nastínit vývoj těžby v budoucnu. Začátek práce je věnován geografii průmyslu, klasifikaci průmyslu a jeho hodnocení a lokalizačním faktorům. Následuje historie průmyslu na území dnešní republiky a porovnání průmyslu a zaměstnanosti v něm s Ústeckým krajem. V následující kapitole je popsána …více
Abstract:
The aim is analyzing the mining of brown coal in the Ústecký Kraj. Researching the production of brown coal in recent years and outline the development of mining in the future. Start of work is devoted to the geography of industry, industry classification, evaluation and localization factors. The history of the industry in the territory of present-day Republic and comparison of industry and employment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Kačírek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁK, Aleš. Analýza a možnosti rozvoje těžebního průmyslu v Ústeckém kraji se zaměřením na hnědé uhlí. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj