Bc. Luboš Příhoda

Bachelor's thesis

Vliv reklamy a propagace na chování zákazníka

Impact of advertising and promotion on customer's behaviour
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na vliv a působení reklamy a propagace na chování zákazníka. Popisuje jednotlivé reklamní techniky a zabývá se aplikací psychologie reklamy v praxi. Cílem této bakalářské práce je zhodnotit, do jaké míry je zákazník reklamou ovlivněn a jaký postoj zaujímá k jednotlivým typům reklamy. Nedílnou součástí bakalářské práce je dotazník, který dopomohl ke zjištění těchto cílů …more
Abstract:
My bachelor thesis focuses on the influence of the advertising and promotion on consumer behavior. Describes the different advertising techniques and discusses applications of psychology in advertising practice. The aim of this thesis is to assess the extent to which the customer is influenced by advertising and the attitude to deliver different types of advertisements. Integral part of this work is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Pavel Klička
  • Reader: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance