Monika Čevelová

Bakalářská práce

Technické památky ve správě s.p. DIAMO, o.z. Odra, Ostrava

Technical Relic Sights Managed by s.p. DIAMO, o.z. Odra, Ostrava
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit stav a péči o technické památky spojené s hornickou činností na Ostravsku a Karvinsku. Práce shrnuje informace o technických památkách ve správě s. p. DIAMO, o. z. ODRA a o areálech, ve kterých se památky nachází. Zabývá se také náklady, které s. p. DIAMO, o. z. ODRA vynakládá z dotací ze státního rozpočtu ČR na útlum uhelného hornictví na obnovu a opravu kulturních …více
Abstract:
The aim of the bachalor thesis is to rewiew the condition and care of the technical monuments associated with mining activities in the Ostrava and Karvina. The writing summarizes information about the technical monuments in the administration of Diamo s. p., o. z. ODRA campuses and in which monument is located. It also deals with costs that Diamo s. p., o.z. ODRA spends on subsidies from the state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Oldřich Vlach
  • Oponent: Petr Ondrašík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava