Bc. Michaela Orságová

Bachelor's thesis

Předčasné odchody ze studijního oboru Sociální pedagogika a poradenství na úrovni bakalářského stupně studia

Dropping out of the bachelor's degree of the study programme of Social Pedagogy and Counseling
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématem předčasných odchodů ze studia na vysokých školách. Teoretická část práce shrnuje základní poznatky týkající se této problematiky. Empirická část práce popisuje metodologii provedeného kvalitativního výzkumu a následně představuje výsledky výzkumného šetření. Cílem práce je zmapovat okolnosti a dopady nedokončení studia u bývalých studentů studijního oboru Sociální …more
Abstract:
The bachelor’s thesis is concentrating on the topic of dropping out of the university studies. The theoretical part summarizes the basic knowledge regarding the issue. The empirical part of the work describes the methodology of the qualitative research and afterwards presents the results of the research survey. The aim of the thesis is to map the circumstances and impacts of not completing studies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 12. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2021
  • Supervisor: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta