Maria Takmazyan

Bakalářská práce

Analýza předčasných odchodů ze studia

The analysis of early school leaving
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje analýze předčasných odchodů ze vzdělávání v 27 členských státech EU. Cílem práce je analyzovat míry předčasných odchodů ze studia jak v České republice, tak v Evropské unii v letech 2010-2019, a to v návaznosti na strategii EVROPA 2020. Využita jsou dostupná data Eurostatu. První dvě kapitoly se věnují teoretickému zázemí daného problému a také jsou popisovány využité statistické …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of early school leaving in the 27 EU member states. The aim of the thesis is to analyse the rates of early school leaving both in the Czech Republic and in the European Union in the years 2010-2019, in connection with the EUROPE 2020 strategy. Available Eurostat data are used. The first two chapters deal with the theoretical background of the problem and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
  • Vedoucí: Dagmar Blatná
  • Oponent: Jana Vrabcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83335