Mgr. Pavlína Krejčířová

Diplomová práce

Sociální deviace a protiprávní jednání

Social Deviation and Ilegal Acts
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá, jak samotnými sociálními deviacemi, tak i vzájemným vztahem mezi sociálními deviacemi a protiprávním jednáním. Nejdříve jsem se v práci zaměřila na vysvětlení jednotlivých pojmů, které se sociálními deviacemi souvisejí, taktéž na teorie (biologické, psychologické a sociologické), které vysvětlují příčiny sociálních deviací ve společnosti. Největší část této práce jsem …více
Abstract:
This diploma work deals with social deviations and relationship between social deviations and irregular conduct. Firstly I specialized in definition of several terms which hang together with social deviations. I focuse on theories (biological, psychological and sociological) which explain the causes of social deviations in society. The main part gives consideration to particular social deviations and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo