Bc. Petra Žáková

Master's thesis

Strategický plán rozvoje cheerleadingových sportovních klubů v českém prostředí

Strategic development plan of cheerleading sport clubs in Czech environment
Abstract:
Tato teoreticko-empirická diplomová práce se zabývá managementem sportovnch klubů se zaměřením na soutěžní cheerleading. Jejím hlavním cílem je zmapovat aktuální situaci v českých klubech, na základě srovnání s úspěšnější americkou scénou sestavit vhodná doporučení pro jejich efektivnější strategické řízení a tato následně vyzkoušet v praxi. Výstupem této práce je návrh optimálního strategického plánu …more
Abstract:
This theoretical and empirical thesis deals with management of competitive cheerleading sports clubs. Its main objective is to map the current situation in Czech programs, to set proper recommendations for their development based on comparison with successful american teams and to test those in practice. The output of this thesis is a starategic development plan proposal. Methods used to acquire set …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Milena Strachová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Master programme / field:
Physical Education and Sport / Management in Sport