Bc. Hana Bellová

Diplomová práce

Political Crisis Speeches of American Presidents: 1861-2011

Political Crisis Speeches of American Presidents: 1861-2011
Anotace:
BELLOVÁ, Hana. „Krizové projevy amerických prezidentů: 1861-2011“ Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatury, 2012. 181 stran. Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Martin Adam PhD. Tato diplomová práce poskytuje diskurzivní analýzu deseti projevů amerických prezidentů v době krize či válečného stavu v letech 1861-2011. Vývojové trendy v jazyce …více
Abstract:
BELLOVÁ, Hana. "Political Crisis Speeches of American Presidents: 1861-2011." Master's Thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Education, English Language and Literature Department, 2012. 181 pp. Supervisor: Mgr. Martin Adam Ph.D. This diploma thesis provides a discourse analysis of ten crisis speeches given by U.S. presidents between 1861 and 2011. Based on the findings from the syntactic, semantic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta