Bc. Martina Machulková

Diplomová práce

Změny v oblasti podpory v nezaměstnanosti a jejich aplikace v okresu Most

Changes in unemployment benefits and their application in the District Most
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problémy týkající se nezaměstnanosti, konkrétně podporou v nezaměstnanosti, její změnou a aplikací do okresu Most. V práci je charakterizována nezaměstnanost, zákon o zaměstnanosti a jeho změny. Dále je zde popsána role státní správy a samosprávy. Jako výzkumná metoda je použita deskripce. Díky ní jsou poté potvrzeny nebo vyvráceny hypotézy, což je společně s uvedením do problematiky …více
Abstract:
This thesis deals with the problems of an unemployment particularly unemployment benefits, applications and its change in the district of the Most. The unemployment in general is characterized in this thesis. This part also describes the unemployment law and its change, function of the state administration and the self-government. As a research method is used for description. Using this method the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa