Kamila Javůrková

Bakalářská práce

Občanská společnost jako přirozená prevence radikalizace mládeže

Civil Society as a natural Prevention of Youth Radicalization
Anotace:
Práce se zabývá problematikou radikalismu a extremismu u mládeže. Rozpracovává koncept občanské společnosti a jejího možného působení proti tomuto rizikovému a delikventnímu chování mládeže. Práce se zaměřuje na rizikové chování mládeže a možnosti působení ochranných faktorů proti těmto nežádoucím tendencím a vlivům, které na mládež působí. Důraz je zde kladen na funkce občanské společnosti a její …více
Abstract:
The work deals with the problem of radicalism and extremism among young people. It develops the concept of civil society and its possible action against risk of delinquent behavior of youth. The work focuses on youth risk behavior and the possible effects of protective factors against these undesirable tendencies influencing youth. Emphasis is on the function of civil society and its possible functionality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2015
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB7838

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 27. 8. 2015
 • Vedoucí: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
 • Oponent: prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses d9zksl d9zksl/5
7. 9. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
7. 9. 2015
Kohout, J.
8. 9. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.