Theses 

Poskytování sociálního poradenství osobám bez přístřeší v Plzni – Marta TREPKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Marta TREPKOVÁ

Bakalářská práce

Poskytování sociálního poradenství osobám bez přístřeší v Plzni

Providing social counselling to homeless people in Pilsen

Anotace: Předkládaná bakalářská práce se skládá z části teoretické a výzkumné. Teoretická část pojednává o sociálním poradenství a o problematice bezdomovectví. Cílem výzkumné části bylo zjištění, jaký způsob poskytování sociálního poradenství je osvědčený, účinný a vhodný a současně vytvoření návrhu ideální formy poskytování sociálního poradenství osobám bez přístřeší. Ve výzkumné části byla využita kvalitativní metoda, informace byly získávány strukturovanými rozhovory se sociálními pracovníky a také s klienty. Výsledky vedly ke zjištění, že nejvhodnější způsobem poskytování sociálního poradenství osobám bez přístřeší je případová práce a také k vytvoření návrhu postupu poskytování případové práce pro cílovou skupinu osob bez přístřeší.

Abstract: This bachelor thesis comprises a theoretical and a research part. The theoretical part deals with social counselling and the problem of homelessness. The research part is aimed to an identification of a well-proven, efficient and suitable method of providing social counselling, as well as proposing an ideal form of providing social counselling to homeless people. The research part involves a qualitative method; information was gathered from structured interviews with social workers and clients. The results uncovered that the most eligible form of providing social counselling to homeless people is casework, and led to a design of a procedure of providing casework to a target group of homeless people.

Klíčová slova: sociální poradenství, bezdomovectví, osoby bez přístřeší

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2011
  • Identifikátor: 42853

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Džemal Gërbani

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42853 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

Jak správně citovat práci

TREPKOVÁ, Marta. Poskytování sociálního poradenství osobám bez přístřeší v Plzni. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 15:05, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz