Theses 

Odborné sociální poradenství pro osoby zadlužené a předlužené – Martin Minařík, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martin Minařík, DiS.

Bakalářská práce

Odborné sociální poradenství pro osoby zadlužené a předlužené

Professional social counselling for indebted and insolvent persons

Anotace: Závěrečná bakalářská práce se zabývá činností odborné sociální poradny zaměřené na osoby zadlužené a předlužené s cílem zjistit strukturu klientů.Teoretická část práce se věnuje popisu základních činností odborné sociální poradny, problematice zadluženosti a předluženosti a obraně proti ní. Jsou zde také charakterizovány výhody a nevýhody všech poskytovatelů úvěrů, fáze zadlužení a rizikové skupiny, které jsou zadlužením ohroženy.V praktické části je použit kvantitativní výzkum v podobě obsahové analýzy spisů zadlužených či předlužených klientů, kteří využili služby odborného sociálního poradenství v Broumově. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda existuje spojitost mezi zaměstnanými a nezaměstnanými klienty s druhem společností, které jim půjčku poskytly, a jakým způsobem své závazky řeší. Hlavním výsledkem výzkumu je, že zaměstnaní klienti odborné sociální poradny mají větší počet i výši dluhů u bankovních i nebankovních společností než nezaměstnaní.Klíčová slova: odborné sociální poradenství, zadlužení, předlužení, bankovní společnost, nebankovní společnost, zaměstnanost, nezaměstnanost, exekuce, oddlužení

Abstract: The bachelor thesis aims to describe the activity of a professional social consulting which targets at indebted and insolvent persons. Its purpose is to determine the structure of the clients as well.The theoretical part of the thesis characterize a basic work of the professional social consulting; it also describes the problematics of indebtendess, insolvency and defense against them. It also characterizes advantages and disadvantages of all loan providers, the phase of indebtedness and risky groups which are more likely to be endangered by the indebtedness.Quantitative research is used in the practical part which consists of content analysis of files of indebted or insolvent clients who used the services of the professional social counselling in Broumov. The aim of the research was to find out if there is some connection between emloyed and unemployed clients and the kind of a company which provided them the loan as well as with what way they deal with their obligations. The main result of the research is that employed clients of the professional social counselling have a bigger number and height of debts at both banking and non-banking companies than unemployed clients.Key words: professional social counselling, indebtedness, insolvency, banking company, non-bank company, employment, unemployment, execution, debt relief

Klíčová slova: odborné sociální poradenství, zadlužení, předlužení, sociální práce, bankovní společnost, nebankovní společnost

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Text práce Text práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 02:29, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz