Bc. Václav Kňourek

Bakalářská práce

Nástroje propagace FIM

Promotional tools of FIM
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Nástroje propagace FIM“ se zaměřuje na charakterizaci pojmu marketing včetně složek marketingového mixu s podrobnějším zkoumáním propagace. Následně proběhne analýza všech propagačních nástrojů využívaných Fakultou informatiky a managementu společně s dotazníkovým šetřením. Práce se zároveň věnuje i otázkám, které je nutné si položit v souvislosti s propagováním online. Dále …více
Abstract:
The Bachelor thesis „Promotional tools of FIM“ focuses on characterization of the term marketing including individual components of marketing mix with in-depth study of promotion. Analysis of the whole promotional tools used by Faculty of informatics and management with public opinion survey are included. The thesis is also focused about important questions connected with online promotion. It also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2015
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB8064

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 10. 9. 2015
 • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D.
 • Oponent: doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informační management

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses db7q20 db7q20/6
1. 10. 2015
Složky
Soubory
Kohout, J.
2. 10. 2015
2. 10. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.