Jitka Zapletalová

Bakalářská práce

Virální videa jako nástroj propagace vysokých škol

Viral Videos as Promotional Tool of Universities.
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na virální videa či kampaně vysokých škol, které používají vysoké školy pro propagaci. V teoretické části je popsán vývoj vysokých škol a marketingové řízení vysokých škol. Práce se věnuje také demografickému vývoji a komunikaci s cílovou skupinou. Hlavní část teorie popisuje virální marketing, formy virálního marketingu a virální video. V praktické části práce jsou …více
Abstract:
This bachelor's thesis examines the use of viral videos by institutions of higher education in their promotional campaigns. In the theoretical part there is a description of the development of higher education institutions and the development of their marketing management. The thesis also explores the development of the target demographic and communication with the target group. The main theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Milan Banyar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zapletalová, Jitka. Virální videa jako nástroj propagace vysokých škol. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace