Michaela Surovcová

Bakalářská práce

A Promotional Mix for the Handmade Paper Mill Velké Losiny

A Promotional Mix for the Handmade Paper Mill Velké Losiny
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with marketing communication which is important thing for companies to consider in order to reach public awareness which is essential if the company wants to be prosperous. Thesis is divided into two parts: theoretical and analytical. Theoretical part focuses on marketing and marketing communication theoretically and afterwards in analytical part is introduced handmade …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá nástroji propagace firem, což je důležité k tomu, aby se firma dostala do povědomí zákazníků. V teoretické části se zaměřuje na marketing a marketingovou komunikaci obecně a následně v praktické části zkoumá nástroje propagace ruční papírny Velké Losiny. Cílem této práce je zjistit jaké metody komunikace se zákazníky ruční papírna používá a popřípadě navrhnout zlepšení
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2015
Zveřejnit od: 21. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Surovcová, Michaela. A Promotional Mix for the Handmade Paper Mill Velké Losiny. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 8. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe