Bc. Nikola Fátorová

Bachelor's thesis

Dramatizace Babičky Boženy Němcové

Dramatization of Babička by Božena Němcová
Anotácia:
Bakalářská práce s názvem ?Dramatizace Babičky Boženy Němcové? se zabývá vymezením procesu dramatizace a příbuzných teatrologických pojmů. Následně se zaměřuje na vybrané výrazové a významové polohy literární předlohy a interpretuje je na pozadí posunů ve směru dramatické adaptace v rámci zvolených představení uvedených na jevišti Národního divadla, Divadla Husa na provázku a Divadla Ypsilon v posledních …viac
Abstract:
The Bachelor thesis with the title ?Dramatization of Babička by Božena Němcová? deals with the definition of the concept of dramatization and similar theatrical terms. Subsequently it focused on selected expresional and semantic position of literary template and interpretation on background of movement into dramtic adaptations under the chosen performances produced at the National Theatre, at the Theatre …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedúci: PhDr. Ivo Říha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fátorová, Nikola. Dramatizace Babičky Boženy Němcové. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická