BcA. Martina Součková

Diplomová práce

Mapování procesů při realizaci a provozu inscenace v Divadle na Orlí

Processes mapping at creating and staging a performance at Theatre on Orlí Street
Anotace:
Diplomová práce se zabývá mapováním procesů, které vznikají při realizaci a provozu inscenace v Divadle na Orlí. Celá práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. První se zabývá metodologií, definuje základní pojmy a popisuje postup, jakým autorka získávala informace pro tuto práci. Dále popisuje prostředí, do kterého jsou následně zasazeny činnosti z praktické části. Druhá část nabízí …více
Abstract:
This thesis deals with the mapping of the processes that arise during the creation and staging a performance at Theater on Orlí Street. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The first deals with the methodology, defines the basic concepts and describes the procedure by which the author get the information for this work. It also describes the environment in which the activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2020
  • Vedoucí: MgA. Lucie Abou, MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Lenka Valová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/bgq4e/