Theses 

Historie obcí Hlučínska (Historie obce Kobeřice ) – Bc. Ilona VLADAŘOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ilona VLADAŘOVÁ

Master's thesis

Historie obcí Hlučínska (Historie obce Kobeřice )

History of villages Hlučín ( History of village Kobeřic )

Abstract: Ve své diplomové práci jsem se zabývala pedagogickým výzkumem v Základní škole v Kobeřicích. Cílem mé diplomové práce je vytvořit učební pomůcku, výukovou prezentaci pro vyučovací předmět Dějepis a Občanská nauka, která by vhodným a zajímavým způsobem přiblížila žákům historii jejich rodné obce Kobeřice a přispěla k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. V první části jsem zpracovala popis důležitých znaků vyučovacího procesu. Druhá část je zaměřena na pedagogický výzkum, který je klíčovou části této diplomové práce. Třetí část je věnována projektovému vyučování, učební pomůcce určené pro výuku žáků osmých a devátých tříd a také samotnému projektu žáků základní školy v Kobeřicích, jehož jsem byla aktivním účastníkem. Přílohu diplomové práce tvoří publikace ?Průvodce obcí Kobeřice?, který může sloužit pro přímou výuku žáků, a rovněž pro potřeby obce, neboť jejím prostřednictvím se s historickými událostmi může seznámit i široká veřejnost.

Abstract: In my thesis I looked at research into education in elementary school in village Kobeřice. The aim of this thesis is to create an educational tool, teaching presentation for teaching the subject of History and Civics, which would be appropriate and interesting way students approached the history of their hometown Kobeřice and contributed to the development of key competencies. The thesis is divided into three parts. The first part worked out a description of the main characteristics of the teaching process. The second part focuses on educational research, which is the main part of this thesis. The third part is devoted to teaching project, Tutorial for teaching students the eighth and ninth grades as well as the very project of elementary school pupils in Kobeřice, which I was an active participant. Appendix thesis consists of the publication "Guide Kobeřice communities", which can be used for direct teaching of pupils, and also for the needs of communities, because through it with historical events can introdukce to the general public.

Keywords: Pedagogický výzkum, didaktické zásady, projektové vyučování, učební pomůcka, výukový program, projekt.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2011
  • Accessible from:: 8. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2011
  • Supervisor: PaedDr. Jan Šubert, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=18564 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

VLADAŘOVÁ, Ilona. Historie obcí Hlučínska (Historie obce Kobeřice ). Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 26/3/2019 01:29, Week 13 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz