Ivona Bařinková

Bakalářská práce

Sociální implikace lidí trpících atypickými poruchami příjmu potravy

Social Implication of People with Atypical Eating Disorder
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sociálními důsledky atypických poruch příjmu potravy. První kapitola teoretické části se zabývá vymezením mentální anorexie a mentální bulimie, novými typy poruch příjmu potravy, dále příčinami vzniku a důsledky poruch příjmu potravy. V druhé kapitole teoretické části jsou vymezené atypické poruchy příjmu potravy včetně sociální implikace. Třetí kapitola je zaměřena na prevenci …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the social consequences of atypical eating disorders. The first chapter of the theoretical part deals with the definition of mental anorexia and mental bulimia, new types of eating disorders, the causes of the onset and consequences of eating disorders. In the second chapter of the theoretical part are defined atypical eating disor-ders, including social implications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Blaštíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bařinková, Ivona. Sociální implikace lidí trpících atypickými poruchami příjmu potravy. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika