Bc. Kristina SVRČINOVÁ

Diplomová práce

Separace pigment-proteinových komplexů thylakoidních membrán nativními technikami

The native techniques for separation of pigment-protein complexes of thylakoid membranes
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na separaci pigment-proteinových komplexů (PPC) z thylakoidních membrán (tBM) chloroplastů ječmene setého, smrku ztepilého a huseníčku rolního pomocí bezbarvé nativní elektroforézy v gradientovém polyakrylamidovém gelu (CN-PAGE) a také pomocí ultracentrifugace v gradientu sacharózy. Pro úspěšnou a šetrnou separaci PPC tBM různých rostlinných druhů pomocí CN-PAGE byla …více
Abstract:
This thesis is focused on the separation of pigment-protein complexes (PPC) of thylakoid membranes (tBM) of chloroplasts of spring barley, Norway spruce and Arabidopsis using clear native electrophoresis in gradient polyacrylamide gel (CN-PAGE) and sucrose density gradient ultracentrifugation. Firstly, optimal time of detergent treatment for tBM solubilization and suitable ratio of detergent to total …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Irena Kurasová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVRČINOVÁ, Kristina. Separace pigment-proteinových komplexů thylakoidních membrán nativními technikami. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta