Mgr. Jana Janečková

Diplomová práce

Diagnostika učebních stylů a strategií studentů 1. a 2. roč. střední školy a posluchačů jazykové školy

Diagnosis of learning styles and strategies of secondary students and adult students at a language school
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na učební styly a strategie středoškolských studentů ve srovnání s dospělými posluchači jazykové školy. Jejím cílem je pomoci těmto studentům najít a uvědomit si svůj učební styl, seznámit se s vhodnými strategiemi, vyzkoušet různé techniky, které by jim učení usnadnily. Konečným cílem je lepší efektivita učení a vyšší sebedůvěra studentů. Úspěšné zvládnutí cizího jazyka …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on learning styles and strategies of the secondary school students´ compared to the adult students at laguage school. The aim is help to the students to find and recognize their learning style, to practise and experience suitable strategies in order to make their learning more effective. The final aim is better students´efficiency of learning and higher self-confidence. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Martin Novák
  • Oponent: Mgr. Jarmila Bradová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy