Jindra HAŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Problematika uspokojování potřeb u imobilních nemocných podle věkových kategorií na oddělení následné péče Nemocnice České Budějovice a.s.

Práce je veřejnosti přístupná ve fakultní knihovně ZSF JU v úředních hodinách.

Problems of meeting the needs of immobile patients according to age brackets in the department of subsequent medical care in the hospital České Budějovice, a.s.
Anotácia:
Bakalářská práce s názvem {\clqq}Problematika uspokojování potřeb u imobilních nemocných podle věkových kategorií na oddělení následné péče Nemocnice České Budějovice a.s.`` pojednává o uspokojování potřeb u ležících nemocných, které je na oddělení následné péče nedílnou součástí komplexní ošetřovatelské péče. Velké množství těchto imobilních nemocných a stále se zvyšující nároky na odborné znalosti …viac
Abstract:
The bachelor thesis titled ``Problems of satisfaction of immobile patients{\crq} needs according to age groups at the subsequent care ward of Nemocnice České Budějovice a.s.{\crqq} addresses satisfaction of patients{\crq} needs that forms an integral part of comprehensive nursing care at the subsequent care ward. A large amount of these immobile patients and continuously increasing requirements for …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2007
Zverejniť od: 11. 5. 2007
Identifikátor: 7378

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 18. 6. 2007
 • Vedúci: PhDr. Hana Sloupová-Bürgerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAŠKOVÁ, Jindra. Problematika uspokojování potřeb u imobilních nemocných podle věkových kategorií na oddělení následné péče Nemocnice České Budějovice a.s.. Č. Bud., 2007. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 11. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 11. 5. 2007 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses dctugx dctugx/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.