Bc. Magdalena BORDOVSKÁ

Diplomová práce

Profesní kvalita života ošetřovatelského personálu v léčebnách dlouhodobě nemocných

Professional life quality of nursing staff in long-term hospitals
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo zjistit profesní kvalitu života ošetřovatelského personálu v léčebnách dlouhodobě nemocných. Výzkum měl za cíl zjistit zda, ošetřovatelský personál a jejich sociodemografické údaje (věk, pracovní pozice, nejvyšší dosažené vzdělání, délka praxe ve zdravotnictví a délka praxe v léčebně dlouhodobě nemocných) ovlivňuje jejich spokojenost v zaměstnání, syndrom vyhoření a sekundární …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis was to determine the professional quality of life of nursing staff in hospitals for long-term patients. The aim of the research was to find out whether the nursing staff and their socio-demographic data (age, job position, highest education, length of experience in healthcare and length of experience in a long-term care hospital) affects their job satisfaction, burnout …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ilona Plevová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BORDOVSKÁ, Magdalena. Profesní kvalita života ošetřovatelského personálu v léčebnách dlouhodobě nemocných. Ostrava, 2023. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta