Mgr. Martina Závodná

Diplomová práce

European Convention on Human Rights and Arbitration

European Convention on Human Rights and Arbitration
Anotace:
Rozhodčí řízení se stalo pravděpodobně nejpopulárnějším způsobem řešení sporů v podnikatelské sféře. Jednou z výhod rozhodčího řízení je vysoká míra volnosti, která stranám umožňuje přizpůsobit řízení vlastním potřebám. Avšak autonomie stran není neomezená. Tato práce si klade za cíl dokázat, že článek 6(1) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod má vliv na rozhodčí řízení. Kromě toho, konečným …více
Abstract:
Arbitration has arguably become the most popular dispute resolution method in the business community. One of the advantages of arbitration is a high level of freedom for the parties to tailor the proceedings to their needs. However, party autonomy is not absolute. This thesis aims to prove that Article 6(1) of the European Convention on Human Rights has a bearing upon arbitration. In addition, the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta