Dana CHALUPOVÁ

Bachelor's thesis

Renální kolika - intravenózní vylučovací urografie versus nativní vyšetření uropoetického systému spirálním CT

Renal colic - Intravenous excretory urography versus Native examination of uropoetic´s system on spiral CT
Anotácia:
Renální kolika - intravenózní vylučovací urografie versus nativní vyšetření uropoetického systému spirálním CT Tato práce přináší srovnání dvou zobrazovacích metod, nejčastěji indikovaných při diagnóze renální koliky. Jedná se o intravenózní vylučovací urografii a nativní vyšetření břicha a pánve spirálním CT. Srovnáním níže uvedených hledisek bych chtěla přispět k úplnému zrušení indikace intravenózní …viac
Abstract:
Renal colic - intravenous excretion urography versus native examination of the uropoietic system using a spiral CT scan This thesis presents a comparison of two imaging techniques that are most frequently indicated for diagnosis of renal colic. These are intravenous excretion urography and native examination of the abdomen and pelvis using a spiral CT scan. By comparing the following aspects, I would …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011
Identifikátor: 20861

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: MUDr. Renata Pipková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHALUPOVÁ, Dana. Renální kolika - intravenózní vylučovací urografie versus nativní vyšetření uropoetického systému spirálním CT. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses ddazru ddazru/2
2. 5. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2011
Bulanova, L.
3. 5. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.