Magdalena KAPCZIOVÁ

Bakalářská práce

Irvin D. Yalom - psychiatr, psycholog a filozof: k zásadám skupinové psychoterapie

Irvin D. Yalom - psychiatrist, psychologist and philosopher: to the principles of group psychotherapy
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na skupinovou psychoterapii v pojetí Irvina D. Yaloma, významného amerického psychologa, psychiatra a filozofa. Prvním cílem práce je srovnání přístupu Irvina Yaloma k psychoterapii s přístupem známého českého psychologa a psychiatra Stanislava Kratochvíla, případně s přístupy dalších významných psychoterapeutů. Druhým cílem práce je nalezení Yalomových postupů a rad pro …více
Abstract:
This bachelor work is focused on group psychotherapy in a concept of Irvin D. Yalom, a significant American psychologist, psychiatrist and philosopher. The first aim of this work is compare approach of Irvin Yalom to a psychotherapy to the approach of famous Czech psychologist and psychiatrist Stanislav Kratochvíl, alternatively to the approach of others psychotherapist. The second aim is to find Yalom …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAPCZIOVÁ, Magdalena. Irvin D. Yalom - psychiatr, psycholog a filozof: k zásadám skupinové psychoterapie . Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika