Mario PSURUKAS

Master's thesis

Multiculturalism in Canada and in the USA: A Comparison

Multiculturalism in Canada and in the USA: A Comparison
Abstract:
This thesis deals with multiculturalism in Canada and in the United States and compares the concept in both countries. At the beginning of the diploma thesis, the author clarifies the concept. Next, the author describes the creation of the multicultural societies in Canada and the United States, adresses the general public sentiment about each of the immigration waves and finally discusses the official …more
Abstract:
Tato práce pojednává o multikulturalismu v Kanadě a ve Spojených státech amerických a současně tento koncept porovnává. Na začátku diplomové práce autor multikulturalismus vymezuje a objasňuje. Následuje charakteristika vzniku multikulturních společností v obou zemích, popis reakce obyvatelstva na jednotlivé imigrační vlny a v neposlední řadě se autor zabývá zákony, které vznikly jako reakce na tyto …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PSURUKAS, Mario. Multiculturalism in Canada and in the USA: A Comparison. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta