Ing. Lucie Chlumová

Master's thesis

Priority švédského předsednictví EU.

Priorities of the Swedish Presidency of the European Union
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je švédské předsednictví Evropské unie. Švédsko při volbě priorit muselo reagovat na aktuální výzvy, jakými bylo např. plánované přijetí Lisabonské smlouvy, hospodářská a ekonomická krize, či změny klimatu a stále se zhoršující stav životního prostředí. Švédsko předsedalo Radě EU již dříve, a to v roce 2001, dá se říci, že i v roce 2009 navázalo úspěšně a díky dosaženým …more
Abstract:
The subject of this thesis is the Swedish Presidency of the European Union. In the course of the choice of priorities Sweden had to respond to current challenges such as the planned adoption of the Lisbon Treaty, economic and financial crisis, climate change and the deteriorating state of the environment. Sweden held the presidency of the European Union before, in 2001, we can say that also in 2009 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2012
  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Reader: Ing. Tereza Valášková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta